Termékkategóriák

Erjedést gátló tejidegen anyagok meghatározása

Mi a gátlóanyag?
Erjedést gátló tejidegen anyagok megnevezés alatt azon anyagok összességét értjük, amelyek nem természetes alkotói a tejnek és a fermentációval készülő termékek savanyodását (vagy más fermentációs folyamatát) gátolják. Ezek az anyagok elsősorban gyógyszermaradványok, amelyek a tehenek gyógyszeres kezelése során a tejben kiválasztódnak és ha a kezeléssel kapcsolatos szabályokat megszegik a feldolgozásra kerülő tejben is megjelennek. Irodalmi források és a tapasztalatok arra utalnak, hogy a tej erjedést gátló tejidegen anyagainak döntő többsége, egyes adatok szerint több mint 95 %-a valamilyen gyógyszermaradvány. Erjedés gátlást okozhatnak még a gyógyszermaradványokon túl a fertőtlenítőszerek is, amelyek az edényzetek nem megfelelő öblítése miatt juthatnak a tejbe. A föcstej laktoferinje ? amelyből 200-szor többet tartalmaz, mint a normál összetételű tej ? ugyancsak erjedés gátlás oka lehet.

Vizsgálati módszerek
Az erjedés gátló tejidegen anyagok kimutatására szolgáló módszerek részben a mikrobiológiai erjedés gátlás, részben a gátlóanyagok valamely specifikus kémiai, biokémiai reakciójának detektálásán alapszanak.

Mikrobiológiai módszerek
A mikrobiológiai módszerek lényege, hogy egy gátlóanyagokra érzékeny teszttörzs (pl.: Bac. stearothermophilus var. calidolactis) fejlődését vagy anyagcseréjét (pl.: savtermelését) vizsgálják ? a vizsgálati anyag jelenlétében ? standard feltételek mellett. A szaporodás vagy az anyagcsere gátlásából a gátlóanyag jelenlétére következtetnek.

Delvotest
Az ún. cső-diffúziós módszer az, amely a nyers tej vizsgálatában mint rutin eljárás a legszélesebb körben elterjedt. Ennek első és legkiválóbb megvalósítása a Delvotest. Ez a módszer a Bac. stearothermophilus var. calidolactis C953 törzset használja. A vizsgálat elve, hogy a tejmintát a baktériumspórákat, tápanyagot és indikátort egyaránt tartalmazó speciális agarba diffundáltatják úgy, hogy a mintát az agaroszlop felületére viszik fel, majd 64 ? 0,5 °C-on 2,5 óra hosszan inkubálják. Gátlóanyag hiányában a spórák kicsíráznak, vegetatív alakot képeznek, szaporodnak és savat termelnek. Az alkalmazott indikátor színe a pH csökkenés hatására liláról sárgára vált, ami a tejminta gátlóanyag mentességét jelzi.

A nyers tejben az EU 675/92. rendelete szerint
még megengedett gyógyszer maradvány szintekés a Delvotest SP érzékenységi szintjei

Gyógyszer EU határérték, Delvotest SP érzékenység,
hatóanyag p.p.m./cm3
Penicillin G* 0,004 0,003
Ampicillin 0,004 0,004
Amoxicillin 0,004 0,004
Neomicin 0,100 0,100
Cloxacillin 0,030 0,030
Oxytetracyclin 0,100 0,200
Spiramicyn 0,150 0,300
Sulfamethazine 0,100 0,100

* Koncentráció I.E./cm3-ben

A vizsgálat végrehajtása során az előírások pontos betartása az objektív eredmény nagyon fontos előfeltétele. Ezek között is kiemelt szerepet játszik az egyszerhasználatos pipettahegyek alkalmazása, valamint az előírt inkubálási hőmérséklet betartása.

A Gist-Brocades cég Delvotest-je különböző típusokban és kiszerelésekben kerül piacra. A Delvotest P jelű készítmények csak a penicillinre és a penicillin-származékokra, a Delvotest SP a sulfonamidokra is érzékeny. (A magyarországi nyers tej minősítés a Delvotest SP-t használja.) Nagy felhasználók, sorozatvizsgálatok számára a Delvotest SP Multi, 99 vizsgálatra alkalmas kiszerelése az ajánlott. Kis felhasználók számára előnyösebb a 100 vagy 50 db ampullát tartalmazó kiszerelés, mivel az ampullák akár egyesével is használhatók. Tejtermelő üzemek számára került kifejlesztésre a Starter-kitt, amely a vizsgálathoz szükséges valamennyi felszerelést és vizsgálati anyagot tartalmazza. Használata a gyógykezelt állatok tejének ellenőrzésére ajánlott.

Kémiai módszerek
A kémiai módszerek elsősorban a tejben előforduló béta-laktám típusú antibiotikumok kimutatására alkalmasak és ezeket a teszteket egyre gyakrabban alkalmazzák a gátlóanyagok gyors vizsgálatára annak okán, hogy az állatgyógyászatban felhasznált gyógyszerek 80-90 %-a béta-laktám antibiotikumot tartalmaz. A béta-laktám antibiotikumok közé azokat sorolják, amelyek központi magjában béta-laktám gyűrű van. A laktám gyűrű egyes baktériumok által termelt béta-laktamáz enzimmel elbontható és ezáltal az antibiotikum hatástalanná válik. Különböző specifikus enzimreakciók végén a béta-laktámmal ekvivalens hidrogén-peroxid szabadítható fel, amely egy specifikus redox-indikátor jelenlétében, annak oxidálása révén színreakciót kelt. A színváltozásból, ill. annak mértékéből fotometriásan a béta-laktám jelenlétére, ill. koncentrációjára következtethetünk.

Delvo-X-Press
A béta-laktám kimutatására alkalmas módszert először a Gist-Brocades cég automatizálta és eljárása Delvo-X-Press-ként vált széles körben ismerté. A Delvo-X-Press-szel végrehajtott béta-laktám teszt mintegy 7 percet vesz igénybe. Az eredmény elbírálása automatikus rendszerben történik és az eredményeket a vizsgáló műszer írásban is rögzíti. Az eredmény utal a gátlóanyag koncentrációjára is. A módszer és a műszer a tejüzemekbe érkező tej válogatására kiválóan alkalmas és ajánlott.

Gátlóanyag meghatározás

DELVOTEST® (Ampullás)

1.
Ollóval óvatosan vágja le a szükséges számú ampullát úgy, hogy a fedőfólia ne sérüljön meg! Jelölje meg az ampullát!

5.
Szívjon fel 0,1 ml tejet: Nyomja a dugattyút egészen le és merítse a pipettahegyet kb. 1 cm mélyen a tejbe! Engedje, hogy a dugattyú a rugó nyomása ellenében lassan felemelkedjen! A tej csak a pipettaheggyel érintkezzen! Szükség esetén néhány csepp tejet nyomjon ki a mintásedény peremére!

2.
Egy fecskendővel vagy egy ceruzával az ampulla aluminium fedelét óvatosan nyissa meg! Ezután állítsa az ampullát a Delvotest-Box egyik nyílásába!

6.
Nyomja lassan ki a 0,1 ml tejet a pipettahegyből az ampullába! Minden tejmintánál új, tiszta és száraz pipettahegyet használjon!

3.
Nyissa ki a táptalaj tablettákat tartalmazó üveget! Helyezze a kupakot a hátoldalára! Rázzon ki tablettákat a kupakba, a csipesz segítségével tegyen 1 – 1 darabot az ampullákba! A megmaradt tablettákat öntse vissza és zárja le az üveget anélkül, hogy azokat kézzel érintette volna!

7.
Ellenőrizze a fűtőblokk hőmérsékletét, melynek 63,5 – 64,5 oC-nak kell lennie! Állítsa az ampullát a fűtőblokkba! Jegyezze fel az időpontot és kapcsolja be az órát!

4.
A fecskendőre helyezzen egy új eldobható pipettahegyet! A fecskendő csúcsát kézzel ne fogja meg!

8.
Az előírt inkubálási idő (2,5 óra) végén vegye ki az ampullát és annak alsó felén azonnal olvassa le az eredményt!

Pozitív = a tej szulfonamidot és antibiotikumot tartalmaz

Negatív = a tej szulfonamid és antibiotikum mentes.

DELVOTEST® (Multiplate)

1.
Egy éles ollóval vágjuk le a vizsgálathoz szükséges számú Multiplate blokkot, amely egyenként 16 cellát tartalmaz!

5.
Adagoljon először a kontrollból, majd a vizsgálati mintákból 0,1 – 0,1 ml-t a cellákba! Cserélhető pipettahegyet használjon!

2.
Húzzuk fel az aluminium fóliát és távolítsuk el!

6.
A ragasztószalaggal zárja le a Multiplate blokkot!

3.
Nyissa ki a táptalaj tablettákat tartalmazó üveget! Helyezze a kupakot a hátoldalára! Rázzon ki a kupakba tablettákat, ebből csipesz v. tabletta adagoló segítségével minden cellába tegyen 1 – 1 darabot!
7.
Helyezze a Multiplate blokkot 64+0,5 oC-os vízfürdőbe, usztassa a vízen!
4.
Ellenőrizze, hogy mindegyik cellában van-e tabletta!
8.
Az előírt inkubálási idő (2,5 óra) végén az eredményt mindig a Multiplate blokk alsó felén azonnal olvassa le!

DELVO-X-PRESS® ßL-II

1.

Pipettázzon 0.2 ml STANDARD-ot vagy SAMPLE-t a megfelelő kémcsövekbe! Pipettázzon 0.2 ml TRACER-t (üveg 1) minden kémcsőbe!

2.

3 percig inkubálja 64 oC-on az A jelű sorban!

3.

Öblítse ki a kémcsöveket háromszor a WASH SOLUTION-nal!

4.

Pipettázzon 1.0 ml COLOR DEVELOPER-t (üveg 2) mindegyik kémcsőbe!

5.

3 percig inkubálja szobahőmérsékleten a B jelű sorban!

6.
Olvassa le az eredményt!

Mennyi ideig kell a gyógyszerrel kezelt tehenek tejét külön fejni?

A Delvotest® segítségével saját maga is
meg tudja ezt állapítani.

Ha a tehenek betegek, azokat gyógyszerrel kezelik. Az ilyen gyógyszerezés bármennyire kiváló hatású, hátrányokkal is jár. A gyógyszeresen kezelt tehenek tejét nem lehet sem fogyasztani, sem feldolgozni. Az ilyen tejet meg kell semmisíteni. Az ellenőrzések az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak és megszigorodtak, ennek következményeként a büntetés kockázata is sokkal nagyobb lett.

A gyógyszer gyárója az ú.n. várakozási (ürülési) időt minden esetben megadja. Ez az idő azonban az egyes tehenek esetében jelentősen különbözhet. A gyártó ezért általában olyan várakozási időt ír elő (a biztonság figyelembe vételével), amely a szükségesnél hosszabb is lehet.

Előfordulhat azonban az is, hogy az előírt várakozási idő túl rövid, például a súlyosan fertőzött állatok, vagy a szokásostól eltérő kezelési módszer esetében. Ennek következményeként Ön vagy túl sok tejet veszít el, vagy kockáztat, ami viszont büntető szankciót vonhat maga után.

A Gist-brocades cég kifejlesztett a tejtermelő gazdák részére egy vizsgáló készletet, amely lehetővé teszi a gyógyszerekkel kezelt tehenek tejében a gátlóanyagtartalom (antibiotikumok és kemoterápiás szerek) ellenőrzését. A módszer használatának előnye, hogy a kezelt tehénről megfelelő időpontban eldönthető: ürít-e vagy sem gyógyszermaradványt, teje az elegyhez keverhető, vagy sem?

A Starter-Kitt-el saját maga tudja meghatározni, hogy a tej gátlóanyagoktól mentes-e.

A ?Starter-Kitt? mindent tartalmaz, amire Önnek szüksége van a vizsgálat végrehajtásához, beleértve egy Delvotest SP Mini csomagot is, ami 25 vizsgálathoz elegendő. A Delvotest SP Magyarországon folyamatosan beszerezhető a LABOMARK Kft-nél.

Tanácsos a kezelt tehenek tejének vizsgálatát 1 – 2 fejéssel az ajánlott várakozási idő lejárta előtt elkezdeni és addig folytatni, amíg a vizsgálat egyértelműen negatív eredményt nem ad. Mindez jelentős megtakarítást eredményezhet az Ön számára azzal együtt, hogy nem veszélyezteti elegytejének minőségét sem.